Masz pytania?
alternatywny

Kup
gotową spółkę

alt

Jak to działa?

Formularz kontaktowy
Wiadomość została wysłana
Wyślij ponownie

Wybierz pakiet

Pakiet
SILVER

Pakiet
GOLD

Pakiet
PLATINUM

Już od 895 EUR! Zarejestruj się, aby poznać ceny
PLN 3 815
PLN 7 225
PLN 11 485
Gotowa spółka z o.o.

Wybierając gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością masz pewność, że została założona zgodnie z obowiązującymi wymogami prawno-formalnymi. Oszczędzasz również mnóstwo czasu, ponieważ spółka jest gotowa do prowadzenia działalności od chwili jej nabycia.

Nadany numer KRS, NIP, REGON

Względem spółki zostały dopełnione wszelkie formalności rejestracyjne – posiada ona nadany numer KRS, NIP oraz REGON.

Zgłoszenie do VAT/VAT-EU

Spółka jest zgłoszona do VAT/VAT-EU, co oznacza, że jest płatnikiem VAT i może swobodnie prowadzić działalność gospodarczą.

Gwarancja „czystej karty”

Oferowane przez nas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników oraz nie posiadają zobowiązań. Wybierając gotową spółkę z o.o. otrzymasz pisemne oświadczenie potwierdzające stan spółki.

Zgłoszenie zmian do urzędu po zakupie spółki

Wszelkie zmiany wynikające z nabycia spółki w Twoim imieniu zgłosimy do odpowiednich urzędów zupełnie za darmo.

Rachunek bankowy

Założenie rachunku bankowego, szczególnie przez obcokrajowców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jest często czasochłonne i wymaga dostarczenia wielu dokumentów. Nierzadko banki odmawiają otwarcia rachunków powołując się na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nie odpowiadamy za procedury banku, ale możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby bank jak najszybciej przekazał dostęp do rachunku spółki nowym wspólnikom oraz członkom zarządu.

Umowa spółki zawarta przed notariuszem

Umowa spółki jest zawarta notarialnie (w przeciwieństwie do pakietu Basic, w którym umowa zawierająca podstawowe i ogólne zapisy formalnoprawne została zawarta przez internet za pośrednictwem portalu s24).

Dodatkowe zabezpieczenie wspólników

1. Możliwość zastrzeżenia prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
2. Uzależnienie możliwości zbycia oraz zastawienia udziałów od uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników – o możliwości zbycia udziałów decydują wspólnicy, a nie zarząd.
3. Wyszczególnienie w umowie spółki kodeksowych zasad jej funkcjonowania, takich jak kompetencje Zgromadzenia Wspólników, szczególnych większości głosów, którymi zapadają określone uchwały, wskazanie prawa pierwszeństwa do nabycia nowych udziałów, możliwość odbycia zgromadzenia bez jego formalnego zwołania itd.

Ochrona większościowego wspólnika

Zastrzeżenie kworum 51%, od którego uzależnione jest uprawnienie Zgromadzenia Wspólników do podjęcia uchwał, co pozwala ochronić większościowego wspólnika przed podjęciem decyzji bez jego udziału w zgromadzeniu.

Możliwość podwyższenia kapitału bez dodatkowych opłat*

Zwiększenie kapitału spółki wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów notarialnych. W ramach pakietu możesz dokonać podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 10 mln złotych w ciągu 5 lat od nabycia spółki bez ponoszenia opłat notarialnych.

Zakup spółki bez konieczności wizyty w Polsce / Warszawie

Nabycie spółki nie wymaga od jej nowych wspólników osobistej wizyty w KRS ani u notariusza, jeśli zadba się o odpowiednie dokumenty i pełnomocnictwa. Chętnie przygotujemy wszystkie formalności w Twoim imieniu. Jest to wariant często wybierany przez obcokrajowców oraz osoby ceniące oszczędność czasu.

Reprezentacja na podstawie pełnomocnictwa przed notariuszem

Zakup udziałów w spółce z o.o. odbywa się poprzez podpisanie umowy przed notariuszem. Możliwe jest jednak udzielenie pełnomocnictwa, co pozwala uniknąć osobistego stawiennictwa wszystkich zainteresowanych przed notariuszem.

Zmiana właściciela rachunku bankowego bez konieczności wizyty w banku

Zmiana wspólników wynikająca ze sprzedaży spółki co do zasady wymaga wizyty w oddziale banku, aby przekazać dostęp do rachunku spółki nowym wspólnikom i członkom zarządu. Możliwe jest wykonanie tej procedury poprzez pełnomocników, wymaga to jednak przygotowania dodatkowych dokumentów oraz przesłania ich do banku.

Pakiet SILVER

PLN 3 815
Gotowa spółka z o.o.

Wybierając gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością masz pewność, że została założona zgodnie z obowiązującymi wymogami prawno-formalnymi. Oszczędzasz również mnóstwo czasu, ponieważ spółka jest gotowa do prowadzenia działalności od chwili jej nabycia.

Nadany numer KRS, NIP, REGON

Względem spółki zostały dopełnione wszelkie formalności rejestracyjne – posiada ona nadany numer KRS, NIP oraz REGON.

Zgłoszenie do VAT/VAT-EU

Spółka jest zgłoszona do VAT/VAT-EU, co oznacza, że jest płatnikiem VAT i może swobodnie prowadzić działalność gospodarczą.

Gwarancja „czystej karty”

Oferowane przez nas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników oraz nie posiadają zobowiązań. Wybierając gotową spółkę z o.o. otrzymasz pisemne oświadczenie potwierdzające stan spółki.

Zgłoszenie zmian do urzędu po zakupie spółki

Wszelkie zmiany wynikające z nabycia spółki w Twoim imieniu zgłosimy do odpowiednich urzędów zupełnie za darmo.

Pakiet GOLD

PLN 7 225
Gotowa spółka z o.o.

Wybierając gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością masz pewność, że została założona zgodnie z obowiązującymi wymogami prawno-formalnymi. Oszczędzasz również mnóstwo czasu, ponieważ spółka jest gotowa do prowadzenia działalności od chwili jej nabycia.

Nadany numer KRS, NIP, REGON

Względem spółki zostały dopełnione wszelkie formalności rejestracyjne – posiada ona nadany numer KRS, NIP oraz REGON.

Zgłoszenie do VAT/VAT-EU

Spółka jest zgłoszona do VAT/VAT-EU, co oznacza, że jest płatnikiem VAT i może swobodnie prowadzić działalność gospodarczą.

Gwarancja „czystej karty”

Oferowane przez nas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników oraz nie posiadają zobowiązań. Wybierając gotową spółkę z o.o. otrzymasz pisemne oświadczenie potwierdzające stan spółki.

Zgłoszenie zmian do urzędu po zakupie spółki

Wszelkie zmiany wynikające z nabycia spółki w Twoim imieniu zgłosimy do odpowiednich urzędów zupełnie za darmo.

Rachunek bankowy

Założenie rachunku bankowego, szczególnie przez obcokrajowców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jest często czasochłonne i wymaga dostarczenia wielu dokumentów. Nierzadko banki odmawiają otwarcia rachunków powołując się na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nie odpowiadamy za procedury banku, ale możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby bank jak najszybciej przekazał dostęp do rachunku spółki nowym wspólnikom oraz członkom zarządu.

Umowa spółki zawarta przed notariuszem

Umowa spółki jest zawarta notarialnie (w przeciwieństwie do pakietu Basic, w którym umowa zawierająca podstawowe i ogólne zapisy formalnoprawne została zawarta przez internet za pośrednictwem portalu s24).

Dodatkowe zabezpieczenie wspólników

1. Możliwość zastrzeżenia prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
2. Uzależnienie możliwości zbycia oraz zastawienia udziałów od uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników – o możliwości zbycia udziałów decydują wspólnicy, a nie zarząd.
3. Wyszczególnienie w umowie spółki kodeksowych zasad jej funkcjonowania, takich jak kompetencje Zgromadzenia Wspólników, szczególnych większości głosów, którymi zapadają określone uchwały, wskazanie prawa pierwszeństwa do nabycia nowych udziałów, możliwość odbycia zgromadzenia bez jego formalnego zwołania itd.

Ochrona większościowego wspólnika

Zastrzeżenie kworum 51%, od którego uzależnione jest uprawnienie Zgromadzenia Wspólników do podjęcia uchwał, co pozwala ochronić większościowego wspólnika przed podjęciem decyzji bez jego udziału w zgromadzeniu.

Możliwość podwyższenia kapitału bez dodatkowych opłat*

Zwiększenie kapitału spółki wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów notarialnych. W ramach pakietu możesz dokonać podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 10 mln złotych w ciągu 5 lat od nabycia spółki bez ponoszenia opłat notarialnych.

Pakiet PLATINUM

PLN 11 485
Gotowa spółka z o.o.

Wybierając gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością masz pewność, że została założona zgodnie z obowiązującymi wymogami prawno-formalnymi. Oszczędzasz również mnóstwo czasu, ponieważ spółka jest gotowa do prowadzenia działalności od chwili jej nabycia.

Nadany numer KRS, NIP, REGON

Względem spółki zostały dopełnione wszelkie formalności rejestracyjne – posiada ona nadany numer KRS, NIP oraz REGON.

Zgłoszenie do VAT/VAT-EU

Spółka jest zgłoszona do VAT/VAT-EU, co oznacza, że jest płatnikiem VAT i może swobodnie prowadzić działalność gospodarczą.

Gwarancja „czystej karty”

Oferowane przez nas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników oraz nie posiadają zobowiązań. Wybierając gotową spółkę z o.o. otrzymasz pisemne oświadczenie potwierdzające stan spółki.

Zgłoszenie zmian do urzędu po zakupie spółki

Wszelkie zmiany wynikające z nabycia spółki w Twoim imieniu zgłosimy do odpowiednich urzędów zupełnie za darmo.

Rachunek bankowy

Założenie rachunku bankowego, szczególnie przez obcokrajowców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jest często czasochłonne i wymaga dostarczenia wielu dokumentów. Nierzadko banki odmawiają otwarcia rachunków powołując się na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nie odpowiadamy za procedury banku, ale możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby bank jak najszybciej przekazał dostęp do rachunku spółki nowym wspólnikom oraz członkom zarządu.

Umowa spółki zawarta przed notariuszem

Umowa spółki jest zawarta notarialnie (w przeciwieństwie do pakietu Basic, w którym umowa zawierająca podstawowe i ogólne zapisy formalnoprawne została zawarta przez internet za pośrednictwem portalu s24).

Dodatkowe zabezpieczenie wspólników

1. Możliwość zastrzeżenia prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
2. Uzależnienie możliwości zbycia oraz zastawienia udziałów od uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników – o możliwości zbycia udziałów decydują wspólnicy, a nie zarząd.
3. Wyszczególnienie w umowie spółki kodeksowych zasad jej funkcjonowania, takich jak kompetencje Zgromadzenia Wspólników, szczególnych większości głosów, którymi zapadają określone uchwały, wskazanie prawa pierwszeństwa do nabycia nowych udziałów, możliwość odbycia zgromadzenia bez jego formalnego zwołania itd.

Ochrona większościowego wspólnika

Zastrzeżenie kworum 51%, od którego uzależnione jest uprawnienie Zgromadzenia Wspólników do podjęcia uchwał, co pozwala ochronić większościowego wspólnika przed podjęciem decyzji bez jego udziału w zgromadzeniu.

Możliwość podwyższenia kapitału bez dodatkowych opłat*

Zwiększenie kapitału spółki wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów notarialnych. W ramach pakietu możesz dokonać podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 10 mln złotych w ciągu 5 lat od nabycia spółki bez ponoszenia opłat notarialnych.

Zakup spółki bez konieczności wizyty w Polsce / Warszawie

Nabycie spółki nie wymaga od jej nowych wspólników osobistej wizyty w KRS ani u notariusza, jeśli zadba się o odpowiednie dokumenty i pełnomocnictwa. Chętnie przygotujemy wszystkie formalności w Twoim imieniu. Jest to wariant często wybierany przez obcokrajowców oraz osoby ceniące oszczędność czasu.

Reprezentacja na podstawie pełnomocnictwa przed notariuszem

Zakup udziałów w spółce z o.o. odbywa się poprzez podpisanie umowy przed notariuszem. Możliwe jest jednak udzielenie pełnomocnictwa, co pozwala uniknąć osobistego stawiennictwa wszystkich zainteresowanych przed notariuszem.

Zmiana właściciela rachunku bankowego bez konieczności wizyty w banku

Zmiana wspólników wynikająca ze sprzedaży spółki co do zasady wymaga wizyty w oddziale banku, aby przekazać dostęp do rachunku spółki nowym wspólnikom i członkom zarządu. Możliwe jest wykonanie tej procedury poprzez pełnomocników, wymaga to jednak przygotowania dodatkowych dokumentów oraz przesłania ich do banku.

Zakup gotowej spółki w Polsce - korzyści

alt

SPÓŁKA GOTOWA DO DZIAŁANIA

Od momentu nabycia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Nie musisz czekać na rejestrację ani inne czynności administracyjne. Gotowa spółka spełnia wymogi formalno-prawne oraz rejestrowe. Co więcej, w ramach pakietu wszelkie niezbędne zmiany wynikające z nabycia spółki zgłosimy do KRS w Twoim imieniu.

alt

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I BRAKU ZOBOWIĄZAŃ

Od momentu nabycia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Nie musisz czekać na rejestrację ani inne czynności administracyjne. Gotowa spółka spełnia wymogi formalno-prawne oraz rejestrowe. W ramach pakietu wszelkie niezbędne zmiany wynikające z nabycia spółki zgłosimy do KRS w Twoim imieniu.

alt

DORADZTWO RENOMOWANEJ KANCELARII PRAWNEJ

Na każdym etapie współpracy z nami możesz liczyć na wsparcie ekspertów, adwokatów i radców prawnych, którzy pomogą Ci podjąć decyzje związane z nabyciem spółki. Kancelaria prawnicza gwarantuje bezpieczeństwo prawne przy nabyciu spółki oraz zapewnia poprawne dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem nabycia do KRS.

alt

KOMPLEKSOWE WSPARCIE W PROWADZANIU DZIAŁALNOŚCI PO NABYCIU SPÓŁKI

Jesteśmy częścią dużej grupy, co umożliwia nam kompleksowo obsługiwać naszych klientów. W zależności od Twoich potrzeb możemy zaoferować usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradztwo prawne i podatkowe, jak również adres dla spółki oraz rejestrację znaku towarowego. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, więc jeśli nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego pakietu skontaktuj się z nami – przedstawimy ofertę dostosowaną do Twoich wymagań.

Jak to działa?

1
alt

Wybierasz pakiet

Pakiety zostały skonstruowane w oparciu o popularne wybory naszych klientów. Jeśli masz wątpliwości, na który pakiet się zdecydować, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci w wyborze lub przedstawimy indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

2
alt

Uzupełniasz podstawowe dane kontaktowe

Do zakupu spółki niezbędne są dane osób, które będą jej nowymi współwłaścicielami. Podstawowe informacje pozwolą nam rozpocząć proces sprzedaży spółki, abyś mógł jak najszybciej rozpocząć działalność gospodarczą.

3
alt

Rezerwujesz spółkę

Rezerwacja gotowej spółki nie jest obowiązkowa, ale daje gwarancję, że nikt inny nie nabędzie spółki w czasie, gdy Ty będziesz podejmował decyzje dotyczące formy prowadzenia działalności.

4
alt

Przesyłasz dokumenty niezbędne do nabycia spółki

Nabycie gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się ze sporządzeniem umowy sprzedaży spółki oraz zgłoszeniem do KRS. W tym celu zostaniesz poproszony o wypełnienie formularzy oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów.

5
alt

Podpisujesz umowę sprzedaży

Czynność nabycia gotowej spółki odbywa się poprzez podpisanie umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w obecności notariusza. Może się to również odbyć za pośrednictwem pełnomocnika, co również oferujemy naszym klientom. Od tego momentu nowi współwłaściciele oraz członkowie zarządu mogą rozpocząć działalność gospodarczą. Resztą formalności zajmują się nasi eksperci.

6
alt

Dostajesz potwierdzenie o wpisaniu nowych współwłaścicieli spółki do KRS

Wszelkie obowiązki związane ze zgłoszeniem zmian wynikających ze sprzedaży spółki wypełniamy w Twoim imieniu. Na każdym etapie procesu informujemy zainteresowane osoby (np.: współwłaścicieli, członków zarządu) o przebiegu postępowania, jak również o zakończeniu czynności formalno-prawnych.

Masz pytania?
Wyślij wiadomość
lub zadzwoń

Poradnik
prowadzenia działalności

alt

Co może stanowić wkład wspólników do spółki z o.o.?

Zakładając lub kupując gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba przygotować się na wniesienie wymaganego przepisami Kodeksu Spółek Handlowych obligatoryjnego wkładu na poczet kapitału zakładowego spółki.
Czytaj więcej
alt

Rejestracja spółki przez obcokrajowca w Polsce

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej lub zakup gotowej spółki przez obcokrajowców w Polsce nie są problematyczne, w szczególności dla obywateli państw członkowskich UE, dla których najprostszym rozwiązaniem jest zarejestrowanie lub zakup spółki z o.o., czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czytaj więcej
alt

Spółki gotowe na sprzedaż

Gotowe spółki na sprzedaż umożliwiają niemal natychmiastowe rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pozbawione są wszelkich zobowiązań, a ich zakup pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze, które pochłania tradycyjny proces rejestracji.
Czytaj więcej
alt

Porównanie spółek osobowych i kapitałowych - tabela

Porównanie aspektów prawnych i formalnych dla spółek osobowych i kapitałowych.
Czytaj więcej
alt

Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o., to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i jedna z najchętniej kupowanych gotowych spółek na sprzedaż.
Czytaj więcej
alt

Porównanie spółek: spółki kapitałowe i spółki osobowe

Jakie są rodzaje i najważniejsze cechy spółek kapitałowych i spółek osobowych? Sprawdź!
Czytaj więcej
KONTAKT
My Legal Store
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 295 3300
email: contact@mylegalstore.com
Masz pytania?
Wiadomość została wysłana
Wyślij ponownie
Ta strona używa plików "Cookies" ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystywanie. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności”.
ZGADZAM SIĘ