Data publikacji:

Ile kosztuje gotowa spółka w Polsce?

Zakup gotowej spółki z o.o. to prosty i szybki sposób na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce. Przed nabyciem spółki warto jednak sprawdzić co dokładnie składa się na jej koszt i jakie usługi klient otrzyma w ramach ceny zakupu.

Ceny gotowych spółek oferowanych na rynku mogą znacznie się od siebie różnić. Niejednokrotnie ostateczny koszt zakupu spółki z o.o. uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od tego jakie czynności zostały w danej cenie uwzględnione i co posiada oferowana spółka. Ważne są też dodatkowe usługi, takie jak np. obsługa księgowa niezbędna do prowadzenia działalności po zakupie, a początkowo wyższa cena często w rezultacie okazuje się dużo korzystniejsza niż tańsze opcje z ukrytymi kosztami.

Co składa się na koszt zakupu spółki z o.o. w Polsce?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności w Polsce. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. w Polsce wynosi 5 000 PLN, natomiast widełki cenowe za zakup gotowej spółki z o.o. mogą się różnić, na ostateczną cenę bowiem składa się wiele poszczególnych pozycji. Jakich? Wyjaśniamy poniżej.

Czytaj także: Jak założyć spółkę z o.o.?

W MyLegalStore cena zakupu gotowej spółki z o.o. w Polsce z numerem REGON, NIP i VAT oraz z otwartym rachunkiem bankowym w PLN oraz EUR w jednym z renomowanych banków zależy od wybranego pakietu.

Zakup gotowej spółki: Sprawdź cenę pakietów MyLegalStore

Każda gotowa spółka z naszej oferty posiada otwarty rachunek bankowy w jednym z renomowanych banków, co pozwala ograniczyć czasochłonne formalności a po aktualizacji dokumentów KYC przez klienta po sprzedaży umożliwia szybkie rozpoczęcie działalności po zakupie udziałów nabywanej spółki. Dodatkowo klient otrzymuje gwarancję zakupu „czystej” spółki.

Cena zakupu gotowej spółki w Polsce w MyLegalStore obejmuje:

 • adres siedziby w Warszawie do momentu sprzedaży udziałów
 • numery KRS, NIP, REGON
 • rejestrację VAT i VAT UE
 • rachunek bankowy
 • kapitał zakładowy wpłacony do spółki

Dodatkowo w ramach wybranych pakietów MyLegalStore klient w cenie otrzymuje:

 • możliwość nabycia spółki na podstawie pełnomocnictwa bez potrzeby wizyty w Polsce / Warszawie

Zakup gotowej spółki – jakie czynności i dokumenty?

Na koszt zakupu gotowej spółki w MLS składa się wiele czynności będących po stronie firmy sprzedającej spółkę, a do czynności tych należą m.in.:

 • uzyskanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących wspólnika (wspólników) i przyszłych dyrektorów spółki (dowiedz się więcej: Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?)
 • przygotowanie niezbędnych pełnomocnictw i kontakt z klientem
 • przygotowanie projektu umowy sprzedaży udziałów
 • przygotowanie protokołu ze zgromadzenia wspólników wyrażającego zgodę na sprzedaż udziałów, odwołanie obecnego członka zarządu – dyrektora nominowanego i powołanie nowych członków zarządu
 • tłumaczenia przysięgłe pełnomocnictwa i podpisu przyszłych dyrektorów spółki (angielsko-polskie tłumaczenie jest ujęte w cenie, tłumaczenie z języków innych niż angielski jest dodatkowo płatne)
 • podpisanie umowy sprzedaży udziałów przed notariuszem (opłata notarialna jest wliczona w cenę zakupu)
 • przygotowanie i złożenie formularzy PCC3 (podatek od czynności cywilnoprawnych)
 • rejestracja NIP dla nabywcy
 • przygotowanie nowej listy wspólników, wpis do księgi udziałów, zawiadomienia o sprzedaży udziałów do podpisania przez nowych członków zarządu
 • przygotowanie informacji o adresach korespondencyjnych członków zarządu spółki oraz adresach korespondencyjnych wspólników
 • przygotowanie i złożenie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację zmiany wspólnika i członków zarządu spółki (opłata sądowa w wysokości 350 zł jest ponoszona przez klienta)

Klient natomiast zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dane oraz przed podpisaniem umowy nabycia udziałów wpłacić łączną kwotę zakupu spółki. Ponadto, nabywca powinien dokonać płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 1% wartości transakcji do właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dnia od daty transakcji.

Gotowa spółka w Polsce – jakie usługi dodatkowe?

W odróżnieniu od konkurencyjnych firm oferujących zakup gotowej spółki z o.o. My Legal Store w ramach ceny nabycia spółki oferuje klientom również opcję bezpłatnego doradztwa ogólnego związanego z procesem zakupu, a dotyczącego obszarów takich jak:

 • zatrudnienie,
 • podatki,
 • kwestie rejestracyjne,
 • księgowość,
 • zbieranie odpowiednich danych.

Dodatkowo nasi klienci mogą za dodatkową opłatą liczyć na kompleksowe wsparcie po nabyciu gotowej spółki m.in. w zakresie:

 • zmiany statutu spółki
 • podwyższenia kapitału zakładowego
 • zdalnego przeniesienia rachunku bankowego
 • usług księgowych
 • usługi sekretariatu korporacyjnego
 • usług prawnych i podatkowych
 • uzyskania podpisu elektronicznego
 • ubiegania się o nadanie numeru PESEL
 • usług kadrowo-płacowych
 • rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów

Nasi klienci mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej już od momentu nabycia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie trzeba czekać na rejestrację ani inne czynności administracyjne, a nabyta spółka spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne oraz rejestrowe. Klient nabywając u nas gotową spółkę ma gwarancję ceny zakupu i nie martwi się o ukryte koszty.

Zapraszamy do zapoznania się na naszą ofertą: Wybierz pakiet

Zobacz także

Gotowe spółki

Porównanie spółek: spółki kapitałowe i spółki osobowe

Zakup gotowej spółki wiąże się z podjęciem szeregu ważnych decyzji.

Czytaj więcej
Gotowe spółki, Usługi prawne

Co może stanowić wkład wspólników do spółki z o.o.?

Zakładając lub kupując gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba przygotować...

Czytaj więcej
Gotowe spółki

Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o., to...

Czytaj więcej