Data publikacji:

Nazwa spółki. Jak utworzyć i wybrać nazwę firmy?

Tworzenie nazwy spółki rejestrowanej w KRS to proces podlegający określonym zasadom. Nazwa firmy to narzędzie marketingowe, powinna być zapamiętywalna i unikatowa, ale musi zawierać też pewne wymagane przepisami elementy. Jak więc utworzyć odpowiednią nazwę spółki i sprawdzić czy ktoś jej już nie używa?

Tworzenie nazwy spółki – jakie reguły?

Wybór nazwy firmy to ważny element procesu rejestracji działalności gospodarczej. Zanim bowiem przyszły przedsiębiorca ruszy na podbój rynku, musi swoją spółkę zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a do tego niezbędne jest podanie jej nazwy.

Nazwa spółki rejestrowanej w KRS zależy od wybranej formy spółki, nie ma więc całkowitej dowolności wyboru. Jedną z głównych zasad jest dodanie na końcu nazwy formy prawnej spółki, przy czym przedsiębiorca może podać wersję pełną lub skróconą.

Poniższa tabela prezentuje zasady tworzenia nazwy i obowiązujące skróty dla spółek rejestrowanych w KRS:

Pełna nazwa – zasady tworzenia Obowiązujący skrót
Spółka jawna – nazwa powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników, albo nazwisko albo nazwę jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”, na przykład „Kowalska spółka jawna” sp.j.

„Kowalska sp.j.”

Spółka partnerska – w nazwie musi się znaleźć nazwisko co najmniej jednego partnera oraz dopisek „spółka partnerska” „i partner” albo „i partnerzy”, np. „Radcowie prawni Kowalska i partnerzy” „sp. p.”.
Spółka komandytowa – w nazwie musi się znaleźć nazwisko lub nazwa przynajmniej jednego komplementariusza, komplementariuszem może być także inna spółka, na przykład „Czarny Kot sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna”, IBIT Kowalski spółka komandytowa” „sp. k.”

„IBIT Kowalski sp. k.”.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w nazwie nie musi być nazwiska wspólnika, ale w nazwie dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” „sp. z o. o.”
Spółka akcyjna – w nazwie nie musi być nazwisk, ale dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna” „S.A.”

 

Wyjątek od reguły stanowią nazwy:

 • spółek świadczących określone usługi, żadna inna spółka nie może używać w nazwie słów takich jak „klinika”, „bank”, „towarzystwo ubezpieczeń”, o ile nie świadczy takich usług;
 • spółek po przekształceniu, w przypadku tych spółek przez co najmniej rok od przekształcenia podając nową nazwę spółki w nawiasie należy podać także poprzednią nazwę z dodaniem określenia „dawniej”, na przykład „Biały Kot sp.p. (dawniej Czarny Kot sp.j.)”;
 • spółek po śmierci wspólnika, w przypadku tych spółek po śmierci wspólnika, którego nazwisko widniało w nazwie spółki, korzystanie nadal z nazwiska zmarłego wspólnika jest możliwe wyłącznie za zgodą rodziny zmarłego.

Dostępność nazwy spółki – jak uniknąć ewentualnego naruszenia praw?

Wybierając nazwę spółki należy także sprawdzić jej dostępność, czyli dowiedzieć się czy dana nazwa nie jest już używana przez inny podmiot i czy nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Zgodnie bowiem z art. 433 Kodeksu Cywilnego – „Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku”.

Posługiwanie się unikatową nazwą pozwoli nie tylko uniknąć ewentualnego sporu lub zarzutów prawnych ze strony konkurencji, ale również wyróżnić się na rynku i zyskać zainteresowanie klientów, a także przyspieszyć proces rejestracji podmiotu.

Sprawdzić unikatowość nazwy spółki można:

 • korzystając z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego (łatwo można wyszukać podmioty po nazwie, miejscowości, numerze NIP, REGON oraz KRS, ale pamiętać należy o tym, żeby przed wpisaniem danych zaznaczyć okno „Przedsiębiorcy”);
 • sprawdzając wykaz podatników VAT (podmioty można wyszukiwać także po nazwie);
 • dokonując sprawdzenia czy dana spółka posiada domenę w Internecie;
 • sprawdzając w wyszukiwarce Urzędu Patentowego czy dana nazwa nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Gotowa spółka na sprzedaż – zmiana nazwy spółki

Spółki gotowe na sprzedaż stanowią dobrą alternatywę dla rejestracji podmiotu „od zera”. Przyszły przedsiębiorca zaoszczędzi czas i pieniądze, a dokonując zakupu spółki gotowej może łatwo i szybko zmienić jej nazwę na własną, oczywiście mając na uwadze opisane powyżej zasady nazewnictwa spółek, czyli w skrócie namingu.

Ponadto, tworząc nową unikalną nazwę gotowej spółki warto spróbować kilku sprawdzonych sposobów na naming, czyli na jej stworzenie. Tworząc nazwę spółki można na przykład:

 • poszukać skojarzeń z działalnością spółki,
 • wykorzystać burzę mózgów (im więcej osób, tym lepiej),
 • odwołać się do słowotwórstwa puszczając wodze kreatywności,
 • skorzystać z generatora nazw firm na przykład Business Name Generator,
 • poprosić o pomoc specjalistów,
 • odwołać się do emocji, korzyści jakie dla odbiorców ma nieść prowadzona działalność,
 • postarać się przekazać w nazwie kluczowe intencje firmy.

Wybierając nazwę spółki warto sprawdzić przed ostateczną decyzją reakcje potencjalnych odbiorców, czy reaguję oni pozytywnie, czy nazwa jest łatwo zapamiętywalna, czy jest łatwa do wypowiedzenia w każdym języku (ważne w przypadku wchodzenia na zagraniczne rynki), czy jest krótka, ale dobrze przemyślana. Dobra nazwa spółki to bowiem ważny element strategii marketingowej podmiotu i jej wizerunku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą gotowych spółek na sprzedaż: Wybierz pakiet

Zobacz także

Gotowe spółki

Porównanie spółek: spółki kapitałowe i spółki osobowe

Zakup gotowej spółki wiąże się z podjęciem szeregu ważnych decyzji.

Czytaj więcej
Gotowe spółki, Usługi prawne

Co może stanowić wkład wspólników do spółki z o.o.?

Zakładając lub kupując gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba przygotować...

Czytaj więcej
Gotowe spółki

Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o., to...

Czytaj więcej