Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Dostępne natychmiast w formie elektronicznej, wysyłanej na maila

Jeżeli w porozumieniu strony nie określiły, choćby w sposób dorozumiany, terminu ustania stosunku pracy, rozwiązuje się on w dacie zawarcia porozumienia. Nie jest wykluczone rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pod warunkiem zawieszającym. Oznacza to, że nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy nawet znacznie później niż data porozumienia. Pracownik nie ma prawa do zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy (art. 37 k.p.), nie jest także zobowiązany do wykorzystania urlopu udzielonego w trybie określonym w art. 1671 k.p. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika jak i pracodawcy. Regulację umowy znajdziemy w przepisach prawa pracy, tj. art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, tylko za zgodą obu stron. Przyczyna zakończenia współpracy nie jest istotna. Obie stron stosunku pracy mogą zaproponować warunki rozwiązana umowy o pracę, ale druga stron nie musi się na nie godzić.

Cena od: 7,00 

 zł
SKU: eedc6ed006e6 Kategoria:

Opis

Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowa o pracę może być rozwiązania na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne. Zaproponowanie przez pracodawcę lub pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i n. k.c. w zw. z art. 300 k.p.

Cta

Nie znalazłeś usługi, której szukasz?

Napisz do nas!

Blog

Gotowe spółki, Szablony umów

Spółki gotowe na sprzedaż

Gotowe spółki na sprzedaż umożliwiają niemal natychmiastowe rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej