Umowa o pracę na czas nieokreślony

Dostępne natychmiast w formie elektronicznej, wysyłanej na maila

Umowa o pracę wymaga zastosowania formy pisemnej. Jeżeli nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków zachowując formę pisemną (Art 29 par.2 K. p.). Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 29 par.3 k.p.). Wszelkie zmiany w umowie o pracę również wymagają potwierdzenia na piśmie.

Cena od: 7,00 

 zł
SKU: 7bee424db269 Kategoria:

Opis

Rodzaj umowy o pracę, w której nie określa się daty jej zakończenia.

Cta

Nie znalazłeś usługi, której szukasz?

Napisz do nas!

Blog

Gotowe spółki, Szablony umów

Spółki gotowe na sprzedaż

Gotowe spółki na sprzedaż umożliwiają niemal natychmiastowe rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej