Szablony umów

Zobacz ofertę

    Zapytaj o ofertę

    Wypełnij formularz a na pewno skontaktujemy się z Tobą

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. k. z siedzibą przy ulicy Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, w celach kontaktów biznesowych, w tym otrzymywania ofert produktów i usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 6 lit. a. Informujemy, że: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych, w tym przedstawienia ofert produktów i usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres My Legal Solutions Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@mylegalstore.com Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

    Hero