Data publikacji:

Zakładanie spółki w Polsce – online czy przez notariusza?

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce może odbyć się na dwa sposoby – u notariusza lub online przez Internet. Każda z opcji ma swoje zalety i wady. Sprawdzamy, który sposób zawarcia umowy spółki z o.o. lepiej sprawdzi się w przypadku obcokrajowców rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce.

Spółka z o.o. – umowa na dwa sposoby

Rejestracja spółki z o.o. w Polsce może odbyć się na dwa sposoby:

 • online za pomocą wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i wzorca umowy składanych przez portal S24,
 • online przez portal PRS po podpisaniu umowy spółki u notariusza, umowa spółki sporządzana jest w formie aktu notarialnego.

Należy pamiętać, iż samo zawiązanie spółki, poprzez zawarcie aktu powołującego spółkę nie oznacza rejestracji nowej firmy czy nadania spółce podmiotowości prawnej, do tego bowiem niezbędne jest jej wpisanie do rejestru przedsiębiorców KRS. Sposób rejestracji spółki w KRS zależy od tego, jaką metodą zawarto umowę spółki – online czy u notariusza.

Poniżej prezentujemy wady i zalety każdej z dwóch metod zakładania spółki w Polsce.

Zakładanie spółki z o.o. metodą tradycyjną – umowa spółki u notariusza

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) może być zawiązana przez jednego bądź więcej wspólników, a do jej założenia wymagany jest kapitał co najmniej 5 tys. zł.

Założenie spółki metodą tradycyjną odbywa się w kilku krokach:

 • zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego,
 • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 • powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
 • wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

Niekwestionowaną zaletą założenia spółki metodą tradycyjną jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia kancelarii. Na każdym etapie klient może liczyć na wsparcie i doradztwo prawne. Często rozwiązania i zapisy umowy spółki doradzone przez prawnika mogą w przyszłości zaoszczędzić przedsiębiorcy wielu różnych problemów, prawnych i finansowych.

Ponadto, w ramach doradztwa prawnego przedsiębiorca rozpoczynający działalność w formie spółki
z o.o. może otrzymać ważne wskazówki co do tego jak w umowie spółki ująć kwestie zgody wspólników na sprzedaż udziałów, dziedziczenia udziałów, prawa pierwszeństwa przy objęciu nowych udziałów, itp.

Umowa spółki powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki.

Zalet skorzystania z pomocy wykwalifikowanych prawników i notariuszy jest wiele, a kluczowe zwłaszcza dla cudzoziemca mogą okazać się:

 • brak bariery językowej (większość kancelarii oferuje usługi w języku angielskim, a także zapewnia wsparcie tłumacza),
 • gwarancja zgodności działań z lokalnymi przepisami – dostęp do know-how jak założyć i prowadzić spółkę w Polsce
 • pakiet usług dodatkowych, np. sekretariat korporacyjny, obsługa księgowa czy wsparcie przy zatrudnieniu pracowników

Tradycyjna metoda rozpoczynania działalności w Polsce ma też pewne wady. Minusem może być czas, ponieważ załatwienie wszystkich niezbędnych formalności może zająć nawet cztery tygodnie.

Zakup spółki gotowej w MyLegalStore zakłada reprezentację klienta przed notariuszem na podstawie pełnomocnictwa, a każda oferowana spółka jest gotowa do rozpoczęcia działalności, posiada gwarancję „czystości” oraz m.in. numery KRS, NIP, REGON, rejestrację VAT i co ważne otwarty rachunek bankowy w jednym z renomowanych banków w Polsce.

Zakup gotowej spółki: Sprawdź cenę pakietów MyLegalStore

Zakładanie spółki w Polsce online przez portal S24

Założenie spółki z o.o. online polega na zawarciu umowy spółki na podstawie wzorca umowy przez portal S24.

System S24 oferuje wszystkie standardowe szablony dokumentów, w tym także wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci gotowego formularza elektronicznego do uzupełnienia.

Jednakże, formularze w S24 dostępne są wyłącznie w języku polskim, co stanowi znaczne utrudnienie dla obcokrajowców. Dodatkowo, aby skorzystać z funkcjonalności portalu S24 należy zarejestrować konto użytkownika.

Rejestracja konta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika oraz ustalających jego profil. Wymagane jest też złożenie elektronicznego podpisu Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym oraz posiadanie PESEL.

Dodatkowo w przypadku kilku wspólników każdy ze wspólników musi posiadać własne konto w systemie S24. Jeżeli natomiast wspólnikiem spółki zakładanej online ma być osoba prawna, konto w systemie S24 powinna posiadać osoba uprawniona do reprezentacji tej osoby prawnej.

Zakładanie spółki z o.o. online to także ograniczenia:

 • mniejsza dowolność w kształtowaniu treści umowy spółki,
 • brak możliwości modyfikacji roku obrotowego, zawsze jest on równy kalendarzowemu,
 • wymóg pokrycia kapitału zakładowego wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Spółka z o.o. online czy u notariusza – podsumowanie

Rejestracja spółki u notariusza zapewnia dużo więcej elastyczności niż w przypadku modelu online, jest jednak bardziej czasochłonna i wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów. Optymalnym rozwiązaniem może okazać się zakup gotowej spółki założonej w sposób tradycyjny, co pozwala uniknąć konieczności przechodzenia przez cały proces założenia spółki od początku, a jednocześnie daje przedsiębiorcy dużo więcej możliwości niż w przypadku spółki zarejestrowanej przez portal S24.

W MyLegalStore oferujemy także założenie spółki bezpośrednio na klienta, zajmujemy się wszelkimi formalnościami, a całość komunikacji odbywa się w języku angielskim.

Zapraszamy do zapoznania się na naszą ofertą: Wybierz pakiet

Zobacz także

Gotowe spółki

Porównanie spółek: spółki kapitałowe i spółki osobowe

Zakup gotowej spółki wiąże się z podjęciem szeregu ważnych decyzji.

Czytaj więcej
Gotowe spółki, Usługi prawne

Co może stanowić wkład wspólników do spółki z o.o.?

Zakładając lub kupując gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba przygotować...

Czytaj więcej
Gotowe spółki

Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o., to...

Czytaj więcej